Bhunnylhove's Blog

Just another WordPress.com site

Dakilang Saya (lyrics)

Dakilang Saya ( filipino version of Jubilee Song)

Mayroong Galak,
kapayapaan
Ang puso ay mayrong layang
hilumin ang sugat ng hidwaan
Mayroong biyaya
At pag-asa
alay sa bawat kapwa
at ang mundo ay gagawing isa

oh ating pasalamatan
ang Ama, Anak at Espiritu
Kaisa ni Maria’y
Ay aawit

Buksan ang puso at mga mata
sa biyayang satin dulot nya
kahit iba’t iba
isang pamilya

walang tanikalang magbibihag
sa puso ng bawat isa
pag ibig at pag asa ang madarama
Panahon ng Dakilang Saya

Manalangin tayo at magpuri
sa Diyos na naglalang
Nagdulot ng biyaya sa mundo

Sa naliligaw
gabay ang dulot
ilaw syang mag niningning
Pag Ibig ng Diyos ang daramhin

oh ating pasalamatan
ang Ama, Anak at Espiritu
Kaisa ni Maria’y
Ay aawit

Buksan ang puso at mga mata
sa biyayang satin dulot nya
kahit iba’t iba
isang pamilya

walang tanikalang magbibihag
sa puso ng bawat isa
pag ibig at pag asa ang madarama
Panahon ng Dakilang Saya

Buksan ang puso at mga mata
sa biyayang satin dulot nya
kahit iba’t iba
isang pamilya

walang tanikalang magbibihag
sa puso ng bawat isa
pag ibig at pag asa ang madarama
Panahon ng Dakilang Saya

Panahon ng Dakilang Saya

October 24, 2010 - Posted by | praise and worship |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: