Bhunnylhove's Blog

Just another WordPress.com site

Aral Mula Kina Itay at Inay!

Aral Mula Kina Itay at Inay!!

Alalahanin natin mga payo ni nanay at tatay.

Na hinding-hindi natin makakalimutan ang mga mumunti ngunit ginintuang butil ng payo na nakuha natin sa ating mga magulang:

1. Si Inay, tinuruan niya ako HOW TO APPRECIATE A JOB WELL DONE.
“Kung kayong dalawa ay magpapatayan, doon kayo sa labas! Mga leche kayo, kalilinis ko lang ng bahay!”

2. Natuto ako ng RELIGION kay Itay.
“Kapag yang mantsa di natanggal sa carpet, magdasal ka na!”

3. Kay Inay ako natuto ng LOGIC.
“Kaya ganyan, dahil sabi ko.”

4. At kay Inay pa rin ako natuto ng MORE LOGIC.
“Kapag ikaw ay nalaglag dyan sa bubong, ako lang mag-isang manonood ng sine.”

5. Si Inay din ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng IRONY.
“Sige ngumalngal ka pa at bibigyan talaga kita ng iiyakan mo!”

6. Si Inay ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang CONTORTIONISM.
“Tingnan mo nga yang dumi sa likod ng leeg mo, tingnan mo!!!”

7. Si Itay ang nagpapaliwanag sa akin kung ano’ng ibig sabihin ng STAMINA.
“Huwag kang tatayo dyan hangga’t di mo natatapos ‘yang lahat ng pagkain mo!”

8. At si Inay ang nagturo sa amin kung ano ang WEATHER.
“Lintek talaga kayo, ano ba itong kwarto nyong magkapatid, parang dinaanan ng bagyo!”

9. Ganito ang paliwanag sa akin ni Inay tungkol sa CIRCLE OF LIFE:
“Malandi kang bata ka, iniluwal kita sa mundong ito, maari rin kitang alisin sa mundong ito.”

10. Kay Itay ako natuto kung ano ang BEHAVIOR MODIFICATION.
“Tumigil ka nga dyan! Huwag kang mag-inarte na parang Nanay mo!”

11. Si Inay naman ang nagturo kung ano ang ibig sabihin ng GENETICS.
“Nagmana ka ngang talaga sa ama mong walanghiya!”

12. Si Inay naman ang nagpaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng ENVY.
“Maraming mga batang ulila sa magulang, ‘di ba kayo nagpapasalamat at mayroon kayong magulang na tulad namin?”

13. Si Itay naman ang nagturo sa akin ng ANTICIPATION.
“Sige kang bata ka, hintayin mong makarating tayo sa bahay!”

14. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung ano ang ibig sabihin ng RECEIVING.
“Uupakan kita pagdating natin sa bahay!”

15. Si Inay naman ang nagturo sa akin kung ano ang HUMOR.
“Kapag naputol yang mga paa mo ng pinaglalaruan mong lawnmower, huwag na huwag kang tatakbo sa akin at lulumpuhin kita!”

16. At ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan ko kina Inay at Itay kung ano ang JUSTICE.
“Isang araw magkakaroon ka rin ng anak, tiyak magiging katulad mo at magiging pasakit din sa ulo!”

November 10, 2010 - Posted by | LAUGH OUT LOUD |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: